Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov in izvajanje drugih del - po ZUreP3 z razširjenimi podatki

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku