Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Beno Janžekovič
  • Namestnica predsednika, Marjana Kacijan
  • Članica, Suzana Vuk
  • Namestnik članice, Marko Rakovec
  • Članica, Tatjana Smolej
  • Namestnica članice, Mateja Leskovar
  • Članica, Tanja Gajser
  • Namestnik članice, Ludvik Lampret