Vloga za izdajo lokacijske informacije po ZUreP3 (prodaja, pogodbe,...)

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku