Zahteva za izdajo mnenja o skladnosti s prostorskim aktom

Stroški v postopku