Štab civilne zaščite Občine Majšperk

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Poveljnik CZ, Darko ZUPANC
  • Namestnik poveljnika CZ, Darko REJEC
  • Član štaba CZ za operativo, Zlatko LETONJA
  • Članica štaba CZ za prvo pomoč, Tatjana POTOČNIK
  • Član štaba CZ za področje gradbeništva, Robert POLAJŽER