Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandat 2022 - 2026)
  • predsednik, Vekoslav Širec
  • podpredsednik, Dragomir Murko
  • Janja Dežmarić Zolar
  • Laura Fišer
  • Dušan Mesarič
  • Petra Dolenc
  • Damjan Bračič