Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Vekoslav Širec
  • Podpredsednik, Tomaž Galun
  • Član, Dragomir Murko
  • Članica, Anka Hertiš
  • Članica, Petra Dolenc
  • Član, Sašo Kodrič
  • Član, Damjan Bračič