Nadzorni odbor

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Slavica Vuk
  • Zofija Topolovec
  • Miran Smolej